עמוד הבית |  צור קשר |  שאלו אותנו  |  MyTAU |  בלוג הספריות של אוניברסיטת ת"א |  שאלות נפוצות |  English |  RSS

  מידע על הספרייה שירותי הספרייה קטלוגים משאבי מידע אלקטרוניים כיצד..?  
מידע כללי
זכאים לשירות
הזמנה בטופס אלקטרוני
מיקום
שעות פעילות
טלפונים
דואר אלקטרוני
צוות המדור
השירות לאנשי סגל ולסטודנטים
השירות לעובדי מוסדות העוסקים בתחומי מדעי החיים והרפואה
השירות לקהל הרחב
השירות לספריות
הספקת פרסומים והשאלה בינספרייתית

השירות לספריות
מידע כללי פריטים הניתנים בהשאלה פריטים שאינם ניתנים בהשאלה אופן ההזמנה משלוח הפרסומים לספריות פריטים בהשאלה אופן התשלום קביעת המחירים עבור השירות כתובות למשלוח פרסומים לספרייתנו דואר אלקטרוני
מידע כללי
ספריות יכולות להזמין העתקים של מאמרים מכתבי עת ופרקים מתוך ספרים ולשאול פריטים מאוספי הספרייה.
 • לצורך הזמנת העתקים של פרקים מתוך ספרים ועבודות גמר, ניתן להזמין העתקים של דפי תוכן ללא תשלום על בסיס הדדיות
 • פריטים הניתנים בהשאלה
  ספרים מאוסף הספרים הרגיל (BK), מאוסף ההיסטוריה של הרפואה (HM) ומאוסף עבודות הגמר (D).
  פריטים שאינם ניתנים בהשאלה
  ספרי יעץ
  ספרי לימוד שמורים לקורסים
  ספרים שמורים
  כרכים וחוברות של כתבי עת
  ספרים נדירים
  עבודות גמר שנכתבו בחוג לסיעוד
  אופן ההזמנה
  לקבלת פרסומים ופריטים מאוספי הספרייה יש לשלוח הזמנה מסודרת ( דוגמה לעריכת הזמנה) בדואר אלקטרוני לכתובת: illmail@tauex.tau.ac.il
  משלוח הפרסומים לספריות
  העתקי פרסומים נשלחים:
 • באינטרנט דרך תוכנת אריאל
 • בדואר אלקטרוני דרך תוכנת אריאל
 • בדואר אלקטרוני רגיל
 • פריטים בהשאלה
  הפריטים נשלחים באמצעות שליחים או בדואר רשום. את הפריטים המושאלים יש להחזיר למדור להספקת פרסומים.
  אופן התשלום
  חשבון נשלח לספרייה המזמינה בצרוף דו"ח מפורט של ההזמנות שבוצעו.
 • עבור פריטים הנשלחים בדואר רשום ייגבו דמי המשלוח וזאת בנוסף לתשלום עבור ההזמנה.
 • קביעת המחירים עבור השירות
  לכל קבוצת ספריות תעריפים משלה. התעריפים נקבעים
  בספריות האוניברסיטאיות: ע"י הוועדה המתמדת, בהמלצת תת הוועדה להשאלה בינספרייתית.
  ברשת ספריות בתי החולים הקשורים לפקולטה לרפואה: ע"י מנהלי הספריות החברות ברשת.
  ברשת הספריות הרפואיות הארצית: ע"י מנהלי הספריות החברות ברשת.
  אחרים: לפי מחירון האוניברסיטה.
  כתובות למשלוח פרסומים לספרייתנו
 • באינטרנט דרך תוכנת אריאל – בכתובת: 132.66.226.98
 • בדואר אלקטרוני דרך תוכנת אריאל בכתובת: ariel3@taulib.tau.ac.il
 • בדואר אלקטרוני שלא באמצעות אריאל: larissav@tauex.tau.ac.il
  בשל בעיות נפח של תא הדואר האוניברסיטאי מתבקשות הספריות להשתמש במידת האפשר בשירותי אריאל.
 • דואר אלקטרוני
  למשלוח תזכורות ולברורים בנוגע להזמנות: illmail@tauex.tau.ac.il
 • טל' למידע נוסף - אתי מגל 03-6409752

 • טלפונים: יעץ 03-6407975/6 השאלה 03-6409195