עמוד הבית |  צור קשר |  שאלו אותנו  |  MyTAU |  בלוג הספריות של אוניברסיטת ת"א |  שאלות נפוצות |  English |  RSS

  מידע על הספרייה שירותי הספרייה קטלוגים משאבי מידע אלקטרוניים כיצד..?  
מידע כללי
זכאים לשירות
הזמנה בטופס אלקטרוני
מיקום
שעות פעילות
טלפונים
דואר אלקטרוני
צוות המדור
השירות לאנשי סגל ולסטודנטים
השירות לעובדי מוסדות העוסקים בתחומי מדעי החיים והרפואה
השירות לקהל הרחב
השירות לספריות
השירות לאנשי סגל ולסטודנטים

פריטים הניתנים להזמנה אופן ההזמנה והתשלום קבלת הפרסומים טלפון דואר אלקטרוני
פריטים הניתנים להזמנה
אנשי הסגל והסטודנטים בפקולטות למדעי החיים ולרפואה של אוניברסיטת תל-אביב יכולים
 • להזמין העתקים של:
   מאמרים מכתבי עת ופרקים מתוך ספרים, פטנטים ודוחות מספריות וממקורות שונים בארץ ובעולם.
   מאמרים מכתבי עת ופרקים מתוך ספרים מאוסף הספרייה בתעריף מוזל.
 • לשאול:
   ספרים, עבודות גמר ופריטים אור-קוליים מספריות שונות בארץ ובעולם.

  השירות כרוך בתשלום מראש.
  התעריפים נקבעים ע"י אגף הכספים של אוניברסיטת תל-אביב.
 • אופן ההזמנה והתשלום

  אופן ההזמנה אמצעי תשלום הערות
  טופס אלקטרוני
 • העברה תקציבית
 • סגל בלבד - יתקבל רק מבעל החשבון עצמו
  את מספר התקציב יש לרשום בטופס
  הזמנה, דבר המהווה אישור להעברה התקציבית
 • כרטיס אשראי
  כרוך בהסדרת התשלום מראש
 • הפקדה
 • דו"ח מצב כספי נשלח אחת לחודש
 • טופס במדור
 • כרטיס אשראי
 • כרטיס אלקטרוני
 • הפקדה
 • דו"ח מצב כספי נשלח אחת לחודש
 • העברה תקציבית
 • סגל בלבד - יתקבל רק מבעל החשבון עצמו
 • קבלת הפרסומים
  העתקים של הפרסומים שהוזמנו אפשר לקבל במדור להספקת פרסומים, בדואר אלקטרוני, או בדואר פנימי.
  לקבלת פריטים מושאלים (ספרים, חומר אור-קולי) יש לפנות למדור (חדר 12).
  טלפון למידע נוסף
  טל' 03-6409752
  דואר אלקטרוני
  למשלוח תזכורות ולברורים בנוגע להזמנות: illmail@tauex.tau.ac.il
  טלפונים: יעץ 03-6407975/6 השאלה 03-6409195