עמוד הבית |  צור קשר |  שאלו אותנו  |  MyTAU |  בלוג הספריות של אוניברסיטת ת"א |  שאלות נפוצות |  English |  RSS

  מידע על הספרייה שירותי הספרייה קטלוגים משאבי מידע אלקטרוניים כיצד..?  
כללי
תהליך קבלת קוד משתמש אישי
שינוי סיסמה
העברת דואר-FORWARD
לבירורים בנושא קוד וסיסמא
הגדרות proxy
למתן עזרה

גישה למשאבים האלקטרוניים של הספרייה מבתי חולים

כניסה למשאבים האלקטרוניים של ספריות האוניברסיטה לאנשי הסגל של הפקולטה לרפואה  בבתי חולים - באמצעות קוד זיהוי משתמש בלבד

על פי הנחיות האגף למחשוב ולטכנולוגיות מידע של אוניברסיטת תל אביב חלו שינויים בנוהלי קבלת קוד זיהוי משתמש לצורך אבטחת מידע
כללי 

משאבי הספרייה האלקטרוניים – מאגרי מידע, כתבי עת , ספרים ותדפיסים, נגישים אך ורק לקהילת אוניברסיטת תל אביב ואינם נגישים לקהל הרחב, על פי חוק זכויות יוצרים והסכמים עם המו"לים.

חברי הסגל הקליני של הפקולטה לרפואה להם מינוי באוניברסיטה ועובדים בבתי החולים, רשאים להיכנס למשאבים האלקטרוניים של הספריות באוניברסיטת תל אביב ממחשבים מרוחקים (מחוץ לקמפוס רמת אביב)

הגישה למשאבים האלקטרוניים אפשרית באמצעות קוד זיהוי משתמש בלבד(שם משתמש וסיסמא)

הקוד מאפשר:
1.גישה למשאבים האלקטרוניים של הספריות באוניברסיטה
            א. בחיבור דרך נל"ן בית החולים- מתוך קמפוס בית החולים
            ב. בחיבור מהבית:
                    • דרך ספק אינטרנט מסחרי (מודם)
                    • דרך ספק אינטרנט שהוא אוניברסיטת תל אביב(מודם)
                      חיבור זה מחייב תשלום לאוניברסיטה עבור שירותי האינטרנט בלבד
2.קבלת כתובת דואר אלקטרוני- דרך שרת:post.tau.ac.il
קוד ההזדהות משמש גם ככתובת דואר אלקטרוני-username@post.tau.ac.il

ניתן לקרוא דואר של האוניברסיטה בכתובת:
https://webmail.tau.ac.il

תהליך קבלת קוד משתמש אישי חדש (למי שעדיין אין קוד) וסיסמא
הקוד והסיסמא הראשונים מוסדרים עם קבלת המינוי


1 .  מילוי טופס בקשה לשימוש במשאבי מחשב(קישור לטופס הבקשה)

2.   צילום ברור של תעודת זהות
3.   צילום כתב מינוי- יש לצרפו לבקשת קוד משתמש חדש
4.   חובה לרשום בטופס הבקשה מספר תעודת זהות, מספר טלפון סלולארי , מספר   
      טלפון בבית, מספר פקס, וכתובת דואר אלקטרוני
5.   העברת טופס הבקשה וצילום תעודת הזהות, על ידי חברי הסגל- ישירות לצוות   
      מערכות מחשוב בפקולטה לרפואה:
                • לכתובת הדואר האלקטרוני:clini@post.tau.ac.il
                  או
                • לפקס' מספר:153-36412843
6.   הקוד האישי יועבר על ידי צוות מערכות מחשוב ומידע, ישירות לחברי הסגל בדואר 
      אלקטרוני או בפקס' חוזר או בשיחה טלפונית
7.   הסיסמא תועבר על ידי צוות מערכות מחשוב ומידע, ישירות לחברי הסגל ב SMS 
      לטלפון הסלולארי או בשיחה טלפונית

 
שינוי סיסמה


יש להקפיד לשנות את הסיסמא כאשר מתקבלת הודעה על כך בדואר האלקטרוני האוניברסיטאי

כתובת לשינוי סיסמא:
http://www.tau.ac.il/passwd

חוקים למבנה סיסמא ניתן למצוא בכתובת:
http://www.tau.ac.il/passwd/passwd-rules-h.html
חברי הסגל אשר שכחו את הסיסמה או לא ישנו סיסמא בעת קבלת ההודעה על כך בדואר האלקטרוני האוניברסיטאי- יוכלו לבקש סיסמא חדשה באמצעות צוות מערכות מחשוב ומידע בפקולטה לרפואה (ראה תהליך קבלת קוד אישי וסיסמא)

החל מיום 28.10.2012 אין צורך לפנות לפקולטה לרפואה לשם שיחזור סיסמה וישנה אפשרות לקבל sms עם סיסמה זמנית באופן אוטומטי מהמערכת.
התהליך הינו כדלקמן:
• ניגשים לאתר להחלפת סיסמאות 
• לאחר הקלדת שם המשתמש יש ללחוץ על שכחת את הסיסמה? ולאחר מכן על לחץ כאן
• הסיסמה המתקבלת בsms משמשת בתור הסיסמה הנוכחית באתר הנ"ל ומאפשרת החלפת סיסמה כרצון המבקש.
• לכן יש לדאוג לכך שמספר הטלפון הסלולרי מעודכן במערכת כ"א על ידי עדכון פרטים אישיים באתר https://www2.tau.ac.il/Person/Default.aspx
או דרך מזכירות כוח אדם
העברת דואר-FORWARD


חברי הסגל אשר אינם קוראים דואר אלקטרוני דרך שרת הדואר של האוניברסיטה (post.tau.ac.il) מתבקשים לדאוג להעברה אוטומטית של המכתבים לכתובת הדואר בה הם משתמשים באופן קבוע (forward) כדי שיוכלו לקבל הודעות לשינוי סיסמא.

העברת דואר ניתן לעשות דרך אתר האוניברסיטה בכתובת:
http://www.tau.ac.il/forward

בירורים בנושא קוד וסיסמא


לבירורים בנושא קוד וסיסמא יש לפנות ל-
מוקד התמיכה בפקולטה לרפואה
כתובת:צוות מערכות מחשב ומידע
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
חדר 102 א'

טלפון:03-6405763
פקס':153-36412843
כתובת דואר אלקטרוני:clini@post.tau.ac.il

קוד זיהוי משתמש הינו אישי ואינו ניתן להעברה

הגדרות proxy


גישה למשאבים האלקטרוניים של הספריות מחוץ לקמפוס אוניברסיטת תל-אביב (מבית החולים, מהבית או מחו"ל) אפשרית אך ורק לאחר הגדרת PROXY אוניברסיטאי בדפדפן(browser).

רשימת הפרוקסי בבתי החולים ניתן למצוא בכתובת:
http://www.tau.ac.il/cc/helpdesk/glisha/main-proxy/hospitals-proxies/hospital-proxies-list.html

הדרכה בהגדרות פרוקסי ניתן למצוא בכתובת:
http://www.tau.ac.il/cc/helpdesk/glisha/main-proxy/main-proxy.html

במקרה של בעיות בהתחברות אפשרות נוספת היא דרך האתר http://rproxy.tau.ac.il

עם הכניסה המחודשת לאחר הגדרת פרוקסי לדפדפן, יופיע חלון הזדהות בו יש לרשום קוד זיהוי אוניברסיטאי המאפשר גישה למאגרים


מתן עזרה


לידיעת חברי הסגל:
מתן עזרה בבעיות כניסה למשאבים האלקטרוניים – כתבי עת אלקטרוניים ומאגרי מידע יתבצע ע"י:


הרפרנטים בבתי החולים
רשימת רפרנטים ניתן למצוא בכתובת:
http://www.tau.ac.il/medlib/kod/kodtwo5.htm

גב' מירב תלרז- מתאמת רשת הספריות הרפואיות. טלפון: 03-6428086 כתובת דואר אלקטרוני meravt@tauex.tau.ac.il


פרטים נוספים באתר מוקד התמיכה של אוניברסיטת תל אביב
http://www.tau.ac.il/cc/helpdesk

טלפונים: יעץ 03-6407975/6 השאלה 03-6409195