קבלת הפרסומים בדואר אלקטרוני:
  • אפשר לקבל את ההעתקים בדואר אלקטרוני תואם MIME (כגון: outlook, Netscape)
  • הקבצים מתקבלים בפורמט PDF. לפתיחת הקבצים ולהדפסתם יש צורך Acrobat
  • הקבצים המתקבלים גדולים בד"כ ולכן מומלץ להשתמש בתא דואר אלקטרוני גדול שאליו אפשר להעביר קבצים בעלי נפח עד mg 12.
  • אין לשמור את הקבצים בתוכנת הדואר.