זכאים להזמין באמצעות טופס אלקטרוני

  • אנשי הסגל והסטודנטים של הפקולטות למדעי החיים ולרפואה המשלמים
         באמצעות העברה תקציבית, חשבון הפקדה או בכרטיס אשראי
  • תשלום באמצעות העברה תקציבית יתקבל רק מבעל החשבון עצמו.
  • עובדי מוסדות העוסקים בתחומי מדעי החיים והרפואה, המשלמים באמצעות חשבון הפקדה,
         בכרטיס אשראי
    (להזמנות בודדות)
  • הקהל הרחב המשלמים בהפקדה או בכרטיס אשראי (להזמנות בודדות)